Felhasználási feltételek

Jogi nyilatkozat

A Servier Hungária Kft. (cím: 1062 Budapest, Váci út 1-3. 3. em., továbbiakban: Servier) tájékoztatja Önt, hogy a www.szivunkert.hu Weboldal (a továbbiakban: Weboldal) használatával (böngészésével, a tartalmak olvasásával) Ön korlátozás és fenntartás nélkül elfogadja a jogszabályi és a jelen nyilatkozatban foglalt feltételeket.

Adatkezelés, Naplóadatok és Sütik:

Önnek látogatóként a jelen Weboldal használatához semmilyen személyes adatot nem kell megadnia.

A jelen Weboldal általános internetes naplóadatokat gyűjt a látogatókról; ilyen például az IP cím, a böngésző típusa és nyelve, a látogatás ideje és a küldő weboldal címe. A Weboldal megfelelő karbantartása és az oldalak közti navigáció megkönnyítése érdekében mi, illetve a szolgáltatóink sütiket (kisméretű szöveges fájlok, amelyeket a felhasználó böngészője tárol) és webjelzőket (elektronikus képek, amelyek segítségével a weboldal meg tudja számolni egy adott oldal látogatóit és hozzá tud férni bizonyos sütikhez) is használhatnak az adatgyűjtéshez. A Weboldal nem gyűjt vagy tárol egyéni (nem összesített) sütiket. Kizárólag összesített sütiadatokhoz van hozzáférése a Servier-nek a Weboldal működéséhez szükséges célokból. A sütik működéséről, valamint az ehhez kapcsolódó beállításokról bővebb információ a Süti Szabályzatban található.

Felhasználás, Felelősség:

A Weboldalon megtalálható információk, javaslatok alkalmazása a Weboldal látogatójának saját döntése.

A Weboldal kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Servier jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Felhasználási Feltételek betartása mellett használható.

Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Weboldal jelen Felhasználási Feltételekben kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását vagy a Weboldal üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Weboldal rendeltetésszerű működtetését.

Amennyiben valamely látogató a jelen Felhasználási Feltételek rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Weboldalt, a Servier jogosult a felhasználó hozzáférési jogait megszüntetni.

A Servier fenntartja a jogot a Weboldal egészének, vagy annak bármely tartalmi elemének és ezzel összefüggésben jelen Felhasználási Feltételek tartalmának bármikori, előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, elérhetőségének korlátozására, vagy megszüntetésére. Az ebből eredő károkért a Servier felelősséget nem vállal.

A jelen Felhasználási Feltételek megváltoztatásáról a Servier rövid felhívás formájában a Weboldalon tájékoztatja a látogatókat. Amennyiben a látogató a módosítást követően a Weboldal bármely részét használni kezdi, az a módosítás elfogadásának minősül.

Servier nem vállal felelősséget a Weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért. A Servier semmilyen felelősséget nem vállal a Weboldal - ideértve az annak üzemeltetése során használt szoftvert is - hibamentes működéséért, adott célra való alkalmasságáért, a Weboldal és valamennyi aloldala tartalmának, az ott megjelenő publikációknak, híreknek pontosságáért, hitelességéért, aktualitásáért, és az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért vagy egyéb jogkövetkezményekért.

A Servier nem vállal felelősséget a Weboldal üzemzavarából, hiányosságaiból, a tartalommal kapcsolatos bármilyen félreértésből adódó veszteségért, vagy kárért.

A Servier nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott tartalmakért, felületekért, mely a Weboldalra hivatkozik, avagy melyet felhasznált ahhoz.

Szerzői és egyéb szellemi alkotásokhoz fűződő jogok:

A Weboldal egésze, továbbá a Weboldalon elhelyezett képi, szöveges és egyéb tartalmak („Tartalmak”) szerzői és iparjogvédelmi védelem alatt állnak a Servier, valamint a vele szerződéses kapcsolatban álló harmadik személyek javára. A Servier előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a Tartalmak egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni. A Servier a Tartalmak felhasználására kizárólag a jelen Felhasználási Feltételekben kifejezetten megjelölt célra és módon biztosít engedélyt a Tartalmakhoz jogszerűen hozzáférő személyek számára.

A Servier ezúton hozzájárul a Weboldalon közzétett Tartalmak személyes (azaz nem kereskedelmi) célokra történő alábbi felhasználásához: a Weboldal rendeltetésszerű használatával összefüggő futtatásához, képernyőn való megjelenítéséhez az ezekhez szükséges ideiglenes többszörözéshez, a Felhasználó számítógépe merevlemezén való tárolásához, vagy kinyomtatásához.

Lezárva: 2020. 09. 07.